Изтегляне

PomagaloDownloader: Инсталирай

Source-code: Преглед

Реализация

За реализацията са използвани JSON, JavaScript, jQuery, HTML, CSS.

С JSON е написан конфигурационния файл manifest.json. В него са описани характерните особености на добавката.

С JavaScript, или по-точно с jQuery е написана самата основа на приложение - тоест самото показване на бутоните за сваляне.

С HTML и CSS е направен външният вид на приложението - тоест менюто, което се показва след като сте натиснали иконката на добавката.

Лиценз

Проектът е лизенциран под MIT, който гласи следното:

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaininga copy of this software and associated documentation files (the"Software"), to deal in the Software without restriction, includingwithout limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and topermit persons to whom the Software is furnished to do so, subject tothe following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall beincluded in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Помощ

  • Отидете в Pomagalo.com и влезте в профила си. Ако не сте регистрирани - регистрирайте се и чак тогава влезте в профила си.
  • Изберете документ, който желаете да изтеглите.
  • Под прегледа на документа ще се покаже кутийка, от която можете да го изтеглите.
  • Изберете формата на документа, който желаете да изтеглите.
  • ... и документът ще бъде изтеглен.
  • Това е всичко!

Контакти

За да се свържите със създателя на добавката - Ясен Георгиев, посете сайта му - www.ygeorgiev.com.